Project

General

Profile

News 1

Added by Angel Arsov over 3 years ago

Лабораториската вежба по предметот Управување со ИКТ проекти ќе се одржи на 28.03.2016 година во 19:15 часот.


Comments