Project

General

Profile

Iransamin.ir فعال شد! free project management

سایت مدیریت پروژه رایگان "ایران سمین" راه اندازی و فعال شد. Free project management site is ready
Added by iran iran about 1 year ago

برای اولین بار در ایران سایت مدیریت پروژه رایگان برای هموطنان ایرانی تحت عنوان "ایران سمین" راه اندازی و فعال شد. فعلا نام نویسی و فعالیت در این سایت برای عموم آزاد است. نشانی:
https://iransamin.ir

توجه: نمایش تقویم در ایران سمین "هجری شمسی" است.

ضمنا نسخه اختصاصی "ایران سمین" با "تقویم هجری شمسی" برای فروش بصورت یک ماشین مجازی آماده است.
متقاضیان می توانند برای خرید نسخه اختصاصی به نشانی:
https://iransamin.ir
و یا کانال ایران سمین در سروش:
https://sapp.ir/iransamin
مراجعه فرمایند.


Comments