Project

General

Profile

Issues

Filters

Apply Clear

# Tracker Status Priority Subject Assignee Updated Category
281047 Task Assigned Normal Tävligsjury 2014 Mats Bayard 2014-12-17 06:21 PM Ledning
281045 Task Assigned Normal Intern information Anders Hansson 2014-03-17 04:50 AM Marknad/information
281042 Task Assigned Normal Ansvarig för funktionen "Tävlig" Mats Bayard 2014-03-17 04:37 AM Tävling
281041 Task Assigned Normal Vem tar speakerfunktioen? Mats Bayard 2014-03-17 04:35 AM Tävlingsadm. / IT
261786 Task Assigned Normal Flera medverkade föreningar Mari-Louise Lundgren 2014-01-27 05:14 AM Bemanning/samarbete
261784 Task Assigned Normal Utred möjligheten att samarbeta med Skidspelen/VM avseende storbildsskärm Anders Hansson 2014-03-17 05:14 AM Tävlingsadm. / IT
261783 Task Assigned Normal Attestinstruktion Niklas Aldin 2014-05-13 04:52 AM Ekonomi
261782 Task Assigned Normal Etablera fförutsättningar för löpande redovisning etc Niklas Aldin 2014-05-13 04:27 AM Ekonomi
261780 Task Assigned Normal Samarbete Beyond skiing m.fl. Håkan Rystedt 2014-01-27 05:14 AM Marknad/information
261779 Task Assigned Normal Avtal med Visit Dalarna Stig Wiklund 2014-05-10 01:11 AM Logistik
261777 Task Assigned Normal Basplan logistik Stig Wiklund 2014-01-27 05:14 AM Logistik
259393 Task Assigned Normal Förslag till avtal mellan arrangerande föreningar Mats Bayard 2014-01-27 08:15 AM Bemanning/samarbete
259385 Task Assigned Normal Åtgärder av övriga föreningar Mari-Louise Lundgren 2014-01-23 07:30 AM Bemanning/samarbete
259383 Task Assigned Normal Fördelningsprinciper Mari-Louise Lundgren 2014-01-20 05:47 AM Bemanning/samarbete
259382 Task Assigned Normal Arbetsinsats för olika arbetsuppgifter Mari-Louise Lundgren 2014-03-17 04:15 AM Bemanning/samarbete
255871 Task Assigned Normal Plan för hur stödet från Blg/Falun ges Håkan Rystedt 2014-01-21 06:42 PM Bemanning/samarbete
255870 Task Assigned Normal Få avsiktsförklaring signerad av Borlänge kommun Håkan Rystedt 2014-01-21 06:40 PM Bemanning/samarbete
255392 Task Assigned Normal Avtal med 10-mila förningen Mats Bayard 2014-01-27 08:15 AM Bemanning/samarbete
255391 Task Resolved Normal Sänd riskanalys till Tunas styrelse Mats Bayard 2014-01-08 08:08 AM Ekonomi
255388 Task Resolved Normal Avsiktsförklaring tecknas med Falu kommun före jul Mats Bayard 2014-01-08 08:06 AM Marknad/information
255378 Task Assigned Normal Specificera hur vi kan lösa logi med boenden i idrottshallarna/skolorna. lars arvidsson 2014-01-20 05:47 AM Logistik
255377 Task Assigned Normal Boka de resurser vi behöver i form av lokaler, ytor, tjänster och utrustning Torbjörn Larsson 2014-03-17 03:07 AM Logistik
255376 Task Resolved Normal Excelfil med uppgifter om vad som ”köptes” av deltagarna 2013 Mats Bayard 2014-01-08 07:59 AM Arena
254867 Task Assigned Normal Förslag på bankontrollant Lars Sjökvist 2014-01-27 03:11 AM Tävling
254860 Task Assigned Normal Förslag på kartkontrollant 2014-01-27 03:11 AM Tävling
(1-25/29) Per page: 25, 50

Also available in: Atom CSV PDF