Project

General

Profile

Aquí pots anar posant conclusions i penjar arxius, enllaços, imatges.... Aquí et deixo una mostra d'exemple:

Continguts dels arxius:

A l'apartat "Arxius" trobaràs els següents fitxers (Si vas a "Arxius" posant el ratolí a sobre de l'arxiu, podràs veure el contingut):

0Intro.pdf - Pàg: 1 .. 8:

Crèdits i agraïments
Pròleg institucional
Pròleg ciutadà
Introducció

1MonoObjEstructurals.pdf - Pàg. 9 .. 80:

Monografia Objectiva:
 Característiques estructurals

2MonoObjSectorials.pdf - Pàg: 81 .. 165:

Monografia Objectiva:
 Descripció sectorial

3MonoSubjPart1.pdf - Pàg: 166 .. 252:

Monografia Subjectiva:
 Marc conceptual i metodològic
 Relacions en la comunitat
 Actituds envers la diversitat

4MonoSubjPart2.pdf - Pàg: 253 .. 330:

Monografia Subjectiva (continuació): 
 Normatives i civisme
 Valors: respecte i tolerància 
 Participació social Comunicació intercultural
 Conflictivitat latent

5MonoSubjPart3.pdf - Pàg: 331 .. 370:

Monografia Subjectiva (continuació): 
 Pertinença i identitat
 Marc democràtic

6PrimeresConclusions.pdf - Pàg: 371 .. 423:

Primeres conclusions

7Annexos.pdf - Pàg: 424 .. 444:

Annexos:
 Annex 1: llistat d’entitats al municipi
 Annex 2: llistat de participants als col·loquis

8Bibliografia.pdf - Pàg: 445 .. 448:

Bibliografia

9IndexGrafTaules.pdf - Pàg: 449 .. 452:

Índex de Gràfics i Taules.