Project

General

Profile

Overview

Cho một ứng dụng quản lý phòng họp, đáp ứng các yêu cầu như sau:
- Có chức năng quản lý người dùng, quản lý phòng họp, đăng ký phòng họp
- Mỗi người dùng được phép đăng ký một lúc nhiều phòng họp, người đăng ký không nhất thiết phải là người sử dụng phòng.
- Mỗi phòng họp có một người quản lý để xác nhận (approve hoặc reject) khi có yêu cầu sử dụng phòng họp từ người dùng. Trường hợp người quản lý phòng họp thực hiện đăng ký sử dụng phòng thì cũng tuân thủ theo đúng quy trình đăng ký như một người dùng bình thường.
- Có cảnh báo cho người dùng khi đăng ký phòng họp mà đã có người khác đăng ký (chưa được approve) phòng họp đó mà khung thời gian có chồng lấn với yêu cầu đang đăng ký.
- Có báo lỗi cho người dùng khi đăng ký phòng họp mà đã có người khác đăng ký (đã được approve) phòng họp đó mà khung thời gian có chồng lấn với yêu cầu đang đăng ký.

  • Project Type: Redmine Trial

Issue tracking

open closed Total
Task 2 1 3
Feature 0 0 0
Bug 0 1 1
Support 0 0 0

View all issues

Members

Manager: quy nguyen phu, Tran Hung

Developer: Tran Hung

Reporter: Tran Hung

Guest: Tran Hung

Subprojects

quanliphonghop