Project

General

Profile

Опис на проектот

Проектот претставува веб-апликација со игри за учење за децата. Вклучува неколку едноставни игри од типот на собирање и одземање, сликовито прикажани за да го задржат интересот на децата. Станува збор за Spring базирана веб апликација.