Project

General

Profile

Documents

User documentation

Dokumentacja LabyrinthClient

2016-06-21 10:43 AM

Dokumentacja użytkownika LabyrinthGame

1. Wymagania sprzętowe

W celu zapewnienia działania aplikacji należy spełnić poniższe kryteria:
  1. Komputer klasy PC,
  2. Zainstalowane środowisko Java w wersji co najmniej 8.0 (bezpłatne),
  3. Dostęp do sieci
    ...

Dokumentacja użytkownika LabyrinthServer

2016-06-21 11:17 AM

Dokumentacja użytkownika LabyrinthServer

1. Wymagania sprzętowe

W celu zapewnienia działania aplikacji należy spełnić poniższe kryteria:
  1. Komputer klasy,
  2. Zainstalowane środowisko Java w wersji co najmniej 8.0 (bezpłatne),
  3. Dostęp do sieci
    ...

Technical documentation

Dokumentacja techniczna Labyrinth

2016-06-21 11:27 AM

Dokumentacja techniczna Labyrinth

1. Cele projektu

Celem naszego projektu było stworzenie gry komputerowej w której celem jest przejście labiryntu.
Jednakże, aby wszyscy mieli równe szanse postanowiliśmy nie implementować algorytmu generowania labiryntu bezpośrednio do gry, przez co zrodziła się idea aplikacji klient->serwer.
...