Project

Profile

Help

HostedRedmine.com has moved to the Planio platform. All logins and passwords remained the same. All users will be able to login and use Redmine just as before. Read more...

Task #117345

open

sai cấu trúc dự án

Added by Nguyen Quy over 11 years ago.

Status:
New
Priority:
Immediate
Assignee:
-
Start date:
2012-10-30
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Hi Kiên,
Hiện tại mỗi bảng anh thấy là có 2 model, 2 controller -> như vậy là sai so với cấu trúc của Patern

em xem và sửa lại(xem thêm tài liệu thiết kế):

1. Mỗi bảng chỉ 1 model -> Tên Model, đặt trùng tên bảng.

2. Nếu nghiệp vụ nào phức tạp, phải liên kết nhiều bảng để giải quyết--> tạo 1 class mang tên xxxFacade và gói logic nghiệp vụ vào đó Controller sẽ gọi Facade này

No data to display

Also available in: Atom PDF