Project

General

Profile

Documents

Łukasz Jędrzejewski

Zdefiniowanie problemu

2013-12-03 06:02 AM

LPM SystemPro

Diagram przypadków użycia

2013-12-03 06:03 AM

Mockups

2013-12-03 06:04 AM

User stories

2013-12-03 06:05 AM

Karta wymagań

2013-12-03 06:05 AM