Project

General

Profile

Overview

- Có chức năng quản lý người dùng, quản lý phòng họp, đăng ký phòng họp
- Mỗi người dùng được phép đăng ký một lúc nhiều phòng họp, người đăng
ký không nhất thiết phải là người sử dụng phòng.
- Mỗi phòng họp có một người quản lý để xác nhận (approve hoặc reject)
khi có yêu cầu sử dụng phòng họp từ người dùng. Trường hợp người quản
lý phòng họp thực hiện đăng ký sử dụng phòng thì cũng tuân thủ theo
đúng quy trình đăng ký như một người dùng bình thường.
- Có cảnh báo cho người dùng khi đăng ký phòng họp mà đã có người khác
đăng ký (chưa được approve) phòng họp đó mà khung thời gian có chồng
lấn với yêu cầu đang đăng ký.
- Có báo lỗi cho người dùng khi đăng ký phòng họp mà đã có người khác
đăng ký (đã được approve) phòng họp đó mà khung thời gian có chồng
lấn với yêu cầu đang đăng ký.

  • Project Type: Team Collaboration

Issue tracking

open closed Total
Task 7 1 8
Feature 0 0 0
Bug 0 1 1
Support 0 0 0

View all issues