Project

Profile

Help

HostedRedmine.com has moved to the Planio platform. All logins and passwords remained the same. All users will be able to login and use Redmine just as before. Read more...

Overview

Cho một ứng dụng quản lý phòng họp, đáp ứng các yêu cầu như sau:
- Có chức năng quản lý người dùng, quản lý phòng họp, đăng ký phòng họp
- Mỗi người dùng được phép đăng ký một lúc nhiều phòng họp, người đăng
ký không nhất thiết phải là người sử dụng phòng.
- Mỗi phòng họp có một người quản lý để xác nhận (approve hoặc reject)
khi có yêu cầu sử dụng phòng họp từ người dùng. Trường hợp người quản
lý phòng họp thực hiện đăng ký sử dụng phòng thì cũng tuân thủ theo
đúng quy trình đăng ký như một người dùng bình thường.
- Có cảnh báo cho người dùng khi đăng ký phòng họp mà đã có người khác
đăng ký (chưa được approve) phòng họp đó mà khung thời gian có chồng
lấn với yêu cầu đang đăng ký.
- Có báo lỗi cho người dùng khi đăng ký phòng họp mà đã có người khác
đăng ký (đã được approve) phòng họp đó mà khung thời gian có chồng
lấn với yêu cầu đang đăng ký.

 

 

Also available in: Atom