Project

General

Profile

Overview

به نام خدا
هدف از این پروژه طراحی و ساخت یک سایت بعنوان سامانه مديريت یکپارچه نرم افزارهای ایران تحت دامنه IranSamin.ir است.
سمين مخفف سامانه مديريت يکپارچه نرم افزارها است. این سایت بر اساس نرم افزار متن باز Redmine. طراحی می شود و مانند hostedredmine.com. امکان ثبت پروژه های مختلف را برای هم ميهنان در سرور داخلی فراهم می کند. برای ذخیره سورسها سرور دیگری تحت عنوان iranbaygani.ir تهیه میشود. برای ثبت نمایه های کاربران سایت دیگری به نام IranNamayeh.ir ایجاد میشود. ضمنا iranbaygani.ir برپایه svn و git خواهد بود.

Issue tracking

open closed Total
Task 0 0 0
Feature 0 0 0
Bug 0 0 0
Support 0 0 0

View all issues