Project

Profile

Help

HostedRedmine.com has moved to the Planio platform. All logins and passwords remained the same. All users will be able to login and use Redmine just as before. Read more...

Overview

به نام خدا
هدف از این پروژه طراحی و ساخت یک سایت بعنوان سامانه مديريت یکپارچه نرم افزارهای ایران تحت دامنه IranSamin.ir است.
سمين مخفف سامانه مديريت يکپارچه نرم افزارها است. این سایت بر اساس نرم افزار متن باز Redmine. طراحی می شود و مانند hostedredmine.com. امکان ثبت پروژه های مختلف را برای هم ميهنان در سرور داخلی فراهم می کند. برای ذخیره سورسها سرور دیگری تحت عنوان iranbaygani.ir تهیه میشود. برای ثبت نمایه های کاربران سایت دیگری به نام IranNamayeh.ir ایجاد میشود. ضمنا iranbaygani.ir برپایه svn و git خواهد بود.

 

 

Also available in: Atom