Project

Profile

Help

HostedRedmine.com has moved to the Planio platform. All logins and passwords remained the same. All users will be able to login and use Redmine just as before. Read more...

Главната цел на овој документ е да даде опис на Веб апликацијата за презентација и продажба на електронски продукти за заштеда на електрична енергија. Ќе бидат прикажани начинот на регистрација на корисници и нивна најава, ќе биде прикажан дизајнот на базата во која ќе бидат чувани податоците за продуктите, ќе биде одредена целната група за овој веб сајт, навигација низ истиот, поврзување со социјалните мрежи и сл.