Project

Profile

Help

HostedRedmine.com has moved to the Planio platform. All logins and passwords remained the same. All users will be able to login and use Redmine just as before. Read more...

Overview

Cho một ứng dụng quản lý phòng họp, đáp ứng các yêu cầu như sau :
+ Có một chức năng quản lý người dùng, quản lý phòng học, đăng ký phòng họp.
+ Mỗi người dùng được phép đăng ký một lúc nhiều phòng họp, người đăng ký không nhất thiết phải là người sử dụng phòng họp.
+ Mỗi phòng họp cố một người quản lý xác nhận khi có yêu cầu sử dụng phòng họp từ người dùng. Trường hợp người quản lý phòng họp thực hiện đăng ký sử dụng phòng thì cũng phải tuân thủ theo đúng quy trình đăng ký như một người dùng bình thường.
+ Có cảnh báo cho người dùng khi đăng ký phòng họp mà đã có người khác đăng ký phòng họp đó mà khung thời gian có chồng lẫn với yêu cầu đăng ký.

 

 

Also available in: Atom