Project

Profile

Help

HostedRedmine.com has moved to the Planio platform. All logins and passwords remained the same. All users will be able to login and use Redmine just as before. Read more...

Опис на проектот

Проектот претставува веб-апликација со игри за учење за децата. Вклучува неколку едноставни игри од типот на собирање и одземање, сликовито прикажани за да го задржат интересот на децата. Станува збор за Spring базирана веб апликација.