Project

Profile

Help

HostedRedmine.com has moved to the Planio platform. All logins and passwords remained the same. All users will be able to login and use Redmine just as before. "Read more...":https://support.plan.io/news/187

Инсталација на сервер

Целта на овој проект е да се инсталира и подеси нов сервер кај нашите корисници кои отворија нова фабрика. За таа цел, повикавме професионалци кои имаат долгогодишно искуство со оваа работа.

Проектот ќе се одвива во неколку фази.

1. Посета на просторот и договор за барањата на корисниците
2. Утврдување на потребната ИТ опрема
3. Поставување на опремата
4. Инсталација на софтверот