Project

Profile

Help

HostedRedmine.com has moved to the Planio platform. All logins and passwords remained the same. All users will be able to login and use Redmine just as before. Read more...

Overview

MHST2013-14
Mã dự án: MHST2013-14

Tên dự án: Nghiên cứu triển khai một hệ thống MOOC cho Việt Nam

Thời gian thực hiện: 0h ngày 16/6/2013 và kết thúc vào 0h ngày 17/9/2013. Mốc giữa cuộc thi là ngày 31/7/2013.

Quản lý công việc tại Trello: https://trello.com/board/mhst2013-14/51c166b5bdfbfeb40f001776

Mentor: Thầy Trương Anh Hoàng - - Skype: hoangta

Co-mentor: Thầy Nguyễn Đức Mận - - Skype: mand.123

Team Members:

Hà Ngọc Chung (TL) - - Skype: chungtoocqb
Đặng Huy Hòa - - Skype: hoa.ubt
Hoàng Thế Hùng - - Skype: hunghoangthe92
Sinh viên ĐH Duy Tân - Đà Nẵng

 

 

Also available in: Atom