Project

General

Profile

News

Prezentacja - GRAFICY - do poprawy. (25 comments)

Added by Michał Gruszczyński almost 8 years ago

Zgłoszone błędy:

Wstep - zarzadzanie projektem - spacja w ostatniej linii w srodku slowa w ostatniej linii.
Fazy zarzadzania projektami - tylko 3 podpunkty, a w pliku było 5!
OBRAZKI... niech zaczną działać :)
Chyba w dwóch miejscach prezentacja się zjeżdża oraz na samym początku jest jakaś MAGIA...
na step 48 jest 'estyczne' - co to za słowo? :)

Tymczasowo tyle zauważono.

Organizacja - Harmonogram (8 comments)

Added by Michał Gruszczyński almost 8 years ago

Odpowiedzialności:
1) Projekt Graficzny - Kacper Madej, Marcin Biernat, Adrian Kremski
2) Wstęp - Dariusz Halama
3) PRINCE2 - Michał Bławat, Gabriela Fiałkowska
4) SCRUM - Andrzej Tokarski, Karol Wartak
5) TenStep - Marcin Kosztołowicz, Przemysła Kwiatkowski
6) Zakończenie - Marcin Doliński

Każdy (oprócz drużyny robiącej Projekt Graficzny) musi podać 3 rzeczy:
1) Podpunkty pomagające mu prowadzić prezentację na wybrany temat (dla grupy Projekt Graficzny)
2) Przygotować tekst ogólny, dzięki któremu inni/nieobecni/zainteresowani ludzie będą mogli go przeczytać przeglądając slajdy i mieć pełen, spójny obraz tego o czym było mówione podczas prezentacji.
Format dowolny - txt, doc, docx, odt - połączę wszystko w całość.
3) LITERATURA.

Wymagana:
- rzetelność

Harmonogram:

22.03.2012 r. - 1), 3) (80% realizacji)
Nacisk na zrealizowanie punktu 1) bo GRAFICY MUSZĄ MIEĆ CZAS NA REALIZACJĘ.
24.03.2012 r. - 1), 2), 3) (95% realizacji)
Wszystko powinno być dopracowane. Dopuszczalne minimalne zmiany.
26.03.2012 r. - 1), 2), 3) (99% realizacji)
Jeżeli wszystko idzie dobrze, to w tym dniu powinno być wszystko zrealizowane. 2 dni przed prezentacją. Powód? Trzeba wszystko przejrzeć i rozesłać, aby każdy się zaznajomił.

UWAGI:
- ŹRUDŁA, czyli aby była rzetelność muszą być podane źródła skąd czerpaliśmy wiedzę, linki (do "dobrych stron"), literatura
- Około 5-10 minut czasu na mówienie. Więc tak to dostosować.

    (1-3/3)

    Also available in: Atom