Project

General

Profile

Overview

Vraag
Het AZC proces volledig door KD+ te ondersteunen.
Aanleiding
De kinderen worden vanuit de applicatie IBIS van het ministerie van justitie aangeleverd. Het proces wordt nu gedeeltelijk door een Excel bestand en gedeeltelijk door KD+ ondersteund. Dit excel bestand is foutgevoelig en onoverzichtelijk. Daarnaast is het dubbel werk om alle kinderen en in KD+ en in het excel bestand in te voeren.
Doelstelling
Het doel is om met een nieuwe werkwijze meer overzichtelijkheid in de werkvoorraad te creëren voor de arts en verpleegkundige. Daarnaast is het doel om in één applicatie te werken waardoor er geen dubbel werk gedaan hoeft te worden.

Projectresultaat
Uiteindelijk zal er een procesbeschrijving en een aanpassingsplan zijn waarin de vraag van de opdrachtgever zal worden beantwoord. De actiepunten in deze zullen zijn uitgevoerd en er is een reflectie geweest waarin eventuele verbeterpunten naar voren komen.

  • Project Type: Team Collaboration

Issue tracking

open closed Total
Task 9 0 9
Feature 0 0 0
Bug 0 0 0
Support 0 0 0
Deliverable 0 0 0
User Story 0 0 0
Module 0 0 0
Step 0 0 0
Tweak 0 0 0

View all issues | Calendar | Gantt

Members

Manager: Maurice Lanser